Burnoutbegeleiding

Tegenwoordig moeten werknemers flexibel zijn, maar ook communicatief én inhoudelijk sterk. Tegelijkertijd krijgen zij te maken met hoge werkdruk, reorganisaties of fusies, overbelast management, tegenstrijdige rolverwachtingen of onduidelijke taakomschrijvingen.

Steeds meer werknemers merken dat ze het niet meer volhouden – dit zijn meestal juist de harde werkers en de loyale werknemers.

Als de medewerker (bijna) uitvalt

Van ’t Vlie & More biedt burnoutbegeleiding voor medewerkers die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. De coaching, door een psycholoog, is allereerst gericht op lichamelijk herstel. Daarnaast is de begeleiding gericht op het voorkomen van herhaling door goed zelfmanagement (o.a. hervinden balans inspanning/ontspanning, cognitieve training (RET), grenzen kunnen stellen).

Coachingstraject

De burnout coaching van Van ’t Vlie & More is gebaseerd op de methode van Chronische Stress Reversal (CSR). Deze methode is ontwikkeld door drs. Sonja van Zweden, psychotherapeut. Uitgangspunt van CSR is dat burn-out het resultaat is van een langdurig proces van roofbouw. Hierdoor ontstaat een chronische overproductie van stresshormonen. Herstel is pas mogelijk als deze overproductie wordt gestopt.

Intensieve gesprekken

Burnoutbegeleiding bestaat uit een serie gesprekken van 1 uur of 1,5 uur. Tijdens deze gesprekken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitleg over burnout en de oorzaak ervan
  • Het doorbreken van de vicieuze cirkel die de stressreactie in stand houdt
  • Het in gang zetten van lichamelijk herstel (leef- en gedragsrichtlijnen)
  • Opbouw van vitaliteitsreserve
  • Zelfmanagement: vinden van de juiste persoonlijke balans (o.a. persoonlijke prioriteiten, planning, werkhouding, ontspanning)
  • Voorkomen van terugval door cognitieve training (RET)
  • Systematische opbouw en reïntegratie in het arbeidsproces
  • Eventuele follow-up gesprekken om terugval te voorkomen
 
Voor wie?

De begeleiding is geschikt voor mensen die dermate uitgeput zijn van het werk dat zij zich ziek gemeld hebben of zich binnenkort ziek willen melden.

Meer weten? Maak een afspraak of kijk op Burnout Amsterdam voor uitgebreide informatie over de burnoutbegeleiding van Van ’t Vlie & More.