Persoonlijke coaching

van t vlie training

De start van een coachingstraject zien we vaak als detectivewerk: samen met de gecoachte gaan we na welke problemen deze tegenkomt in zijn/haar werk en vaak ook het probleem achter het probleem. Om daarna toe te werken naar alternatieven en nieuwe mogelijkheden.

Hoe ziet een coachingsgesprek er uit?
Tijdens een gesprek bespreken we situaties uit de dagelijkse praktijk. De coach stelt vragen, luistert, observeert, confronteert. Samen met de gecoachte wordt een situatie uit verschillende invalshoeken bekeken. Door er van een afstand naar te kijken met een buitenstaander kan worden nagaan hoe het probleem op een nieuwe manier aan te pakken. De werksituatie is daarbij steeds het startpunt van het leerproces. Ook is de gecoachte zélf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Het is de verantwoordelijkheid van de coach om dit leerproces tijdens de bijeenkomsten mogelijk te maken en te stimuleren. Dit gebeurt via gesprek, simulaties, theorie, lezen van literatuur of opdrachten.

Het coachingstraject
Het traject start met een intake. De deelnemer onderzoekt met zijn of haar coach, en mogelijk ook met de leidinggevende of coaching in deze situatie doeltreffend is. Ook wordt bekeken of deze coach hier de juiste is. Na afloop van dit gesprek bepaalt de deelnemer of er een klik is met de coach en het coachingstraject kan beginnen. Wij sturen dan een overeenkomst toe waarin de leerdoelen en het aantal bijeenkomsten zijn vermeld.

Hierop volgen de coachingsgesprekken van anderhalf uur. Deze gesprekken vinden eens per 2 of 3 weken plaats op ons kantoor in Amsterdam.

Na vijf bijeenkomsten vindt een evaluatiegesprek plaats. Hierbij zijn de coach, de gecoachte en desgewenst ook diens leidinggevende aanwezig. In overleg wordt dan besloten of verdere gesprekken gewenst zijn of dat het coachingstraject wordt afgesloten. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. Terugkoppeling over de inhoud van de gesprekken naar de organisatie vindt alleen plaats via de gecoachte.

Meer weten? Maak een afspraak