Burn-outbegeleiding

van t vlie training

De burn-out coaching van Van 't Vlie & More is gebaseerd op de methode van Chronische Stress Reversal (CSR). Deze methode is ontwikkeld door drs. Sonja van Zweden, psychotherapeut. Uitgangspunt van CSR is dat burn-out het resultaat is van een langdurig proces van roofbouw. Hierdoor ontstaat een chronische overproductie van stresshormonen. Herstel is pas mogelijk als deze overproductie wordt gestopt.

Intensieve gesprekken
Burn-outbegeleiding bestaat uit een serie gesprekken van 1 uur of 1,5 uur. Tijdens deze gesprekken komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitleg over burn-out en de oorzaak ervan
  • Het doorbreken van de vicieuze cirkel die de stressreactie in stand houdt
  • Het in gang zetten van lichamelijk herstel (leef- en gedragsrichtlijnen)
  • Opbouw van vitaliteitsreserve
  • Zelfmanagement: vinden van de juiste persoonlijke balans (o.a. persoonlijke prioriteiten, planning, werkhouding, ontspanning)
  • Voorkomen van terugval door cognitieve training (RET)
  • Systematische opbouw en reïntegratie in het arbeidsproces
  • Eventuele follow-up gesprekken om terugval te voorkomen

Voor wie?
De begeleiding is geschikt voor mensen die dermate uitgeput zijn van het werk dat zij zich ziek gemeld hebben of zich binnenkort ziek willen melden.

Meer weten? Maak een afspraak